ภาษาไทย กรุณากด

English page please click

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะบุคคล สายรุ้ง ดีไซน์ และ คุณะบุคลล สายรุ้ง เบญจรงค์